Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Data publikacji: 2023-07-03

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na mocy przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.08.2023 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika tj: ul. Podwale  27/4 Jelenia Góra zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem:

ul. Klonowa 26
58-508 Łomnica,

dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00100571/2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.