Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Km 958/23, Przesieka,ul. Karkonoska 19/1

Data publikacji: 2024-06-18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na podstawie przepisu art 945 § 2  i  art. 945 § 2(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 05.08.2024 r. o godz. 10:00

przystąpi do czynności protokołu opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem:
ul. Karkonoska 19/1 58-563 Przesieka

dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00047875/3.

Czynność protokołu i oszacowania odbędzie się Kancelarii Komornika przy ul. Podwale 27/4  w Jeleniej Górze.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.