Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Km 79/24, JeleniaGóra ul. Noskowskiego 10/29

Data publikacji: 2024-06-17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na podstawie przepisu art. 945 § 2  i  art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 05.08.2024   r. o godz. 09:00

przystąpi do czynności protokołu opisu i oszacowania lokalu mieszkalnegovstanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem:  ul. Noskowskiego 10/29 58-506 Jelenia Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00102880/5.

Czynność protokołu i oszacowania odbędzie się w kancelarii komornika.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.