Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Km 512/23, ul. WojskaPolskiego 23/2A Jelenia Góra

Data publikacji: 2024-07-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na podstawie przepisu art. 945 § 2  i  art. 945 § 2(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19.08.2024r. o godz.  10:30

przystąpi do czynności protokołu opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem:

ul. Wojska Polskiego 23/2A 58-500 Jelenia Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00064113/9. Czynność protokołu i oszacowania odbędzie się w kancelarii komornika.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.