Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Km 119/24, JeleniaGóra ul. Bogusławskiego 30/2

Data publikacji: 2024-06-18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na podstawie przepisu art. 945 § 2  i  art. 945 § 2(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 05.08.2024 r. o godz. 11:00

przystąpi do czynności protokołu opisu i oszacowania udziału wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem 58-500 Jelenia Góra, ul. Bogusławskiego 30/2, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00015006/8.

Czynność protokołu i oszacowania odbędzie się w kancelarii komornika.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.