Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Km 3177/22

Data publikacji: 2023-07-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na mocy przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że wdniu 22.08.2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika tj:

ul. Podwale  27/4  Jelenia Góra

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00058200/1.

Miejsce położenia nieruchomości: ul. Wiejska 3 58-530 Kowary (działka nr 428/6, obręb 0003, Kowary).
Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem U/P – tereny usług oraz uzupełniająco: bazy składy, działalność produkcyjna i infrastruktura techniczna. Dłużnik: Suspapol Sp. z o.o.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.